Komornik Sądowy Małgorzata Łepek

PROFESJONALNA EGZEKUCJA KOMORNICZA

Informacja o przejęciu kancelarii po komorniku sądowym Cezarym Kowalskim

         Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Małgorzata Łepek została powołana mocą decyzji Ministra Sprawiedliwości na stanowisko komornika sądowego po Cezarym Kowalskim Komorniku Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie jednocześnie przejmując sprawy niezakończone.

Uprzejmie informuję, że siedziba kancelarii, numer rachunku bankowego oraz numer telefonu nie uległy zmianie.

 

Do kancelarii można się również zwrócić o dokonanie w systemie EPU stosownej adnotacji w sprawach, które były umorzone

 

przez komornika Cezarego Kowalskiego.