Komornik Sądowy Małgorzata Łepek

PROFESJONALNA EGZEKUCJA KOMORNICZA

Dane kontaktowe

DANE KONTAKTOWE

EMAIL: CIECHANOW.LEPEK@KOMORNIK.PL
TEL: 23 672 18 23
Telefony odbieramy w godzinach:
Pon, Śr, Czw, Pt: 13-15
Wt: 10-15
EPU ID: 1834

ADRES KANCELARII

ADRES: ul. Plac Kościuszki 13 lok.12 06-400 Ciechanów

GODZINY PRACY KANCELARII

Pon.-piąt. 8:00-16:00
Przyjęcia interesantów wt. 9:30-14:30

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Formularz kontaktowy

OŚWIADCZAM, ŻE PRZED WYSŁANIEM WIADOMOŚCI ZAPOZNAŁEM SIĘ Z PONIŻSZĄ INFORMACJĄ – ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Małgorzata Łepek; INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Violetta Matusiak; CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) tj. odpowiedź na przesłane zapytanie/wniosek. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji przesłanego zgłoszenia; ODBIORCY DANYCH: strony, uczestnicy postępowania, instytucje państwowe, podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora; OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: max. do 3 lat; PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: prawo dostępu i informacji oraz otrzymania kopii; prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do Prezes UODO; PROFILOWANIE: brak.