Komornik Sądowy Małgorzata Łepek

PROFESJONALNA EGZEKUCJA KOMORNICZA

Komornik sądowy przy sądzie rejonowym w Ciechanowie

Małgorzata Łepek

Niniejsza strona internetowa nie stanowi żadnej formy reklamy działalności Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Małgorzaty Łepek i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Postępowanie egzekucyjne

Celem postępowania egzekucyjnego jest przymusowe zaspokojenie roszczeń wierzyciela z majątku dłużnika - w drodze egzekucji komorniczej.

Postępowanie zabezpieczające

Celem postępowania zabezpieczającego jest zabezpieczenie interesów strony, która będzie prowadzić postępowanie sądowe.

Eksmisja, doręczenie pozwu

Komornik Sądowy zajmuje się również eksmisją (przymusowe wydanie nieruchomości) oraz doręczeniem korespondencji sądowej.

Spis inwentarza, zabezpieczenie spadku

Do zadań Komornika Sądowego należy również przeprowadzenie spisu inwentarza majątku spadkowego oraz zabezpieczenie spadku.

Właściwość kancelarii

Komornik sądowy Ciechanów

W zakres działalności komornika sądowego wchodzą czynności przewidziane przepisami ustawy kodeks postępowania cywilnego, ustawy o komornikach sądowych i egzekucji i innych. Komornik zajmuje się m.in.:

 • egzekucją należności pieniężnych (w tym egzekucją alimentów),
 • sporządzeniem spisu inwentarza,
 • postępowaniem zabezpieczającym,
 • doręczeniem korespondencji,
 • eksmisją i innymi czynnościami przewidzianymi ustawą.

Małgorzata Łepek jako komornik sądowy w zakresie realizowania ustawowych obowiązków prowadzi następujące postępowania:

 • postępowanie egzekucyjne,
 • postępowanie zabezpieczające,
 • spis inwentarza,
 • zabezpieczenie spadku,
 • eksmisja lokatora,
 • doręczenie korespondencji na zlecenie sądu.

Informacje o kancelarii

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie posiada szerokie i udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu egzekucji przeciwko osobom fizycznym, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą oraz podmiotom prowadzącym działalność rolniczą ze wszystkich sposobów egzekucji, w tym ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji prowadzonej z nieruchomości.

Wykwalifikowany zespół oraz wysoki poziom informatyzacji Kancelarii daje gwarancje szybkiego podejmowania czynności, a co za tym idzie sprawnego prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Kontakt z kancelarią

Komornik sądowy Małgorzata Łepek

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące postępowania egzekucyjnego, zapraszamy do nawiązania kontaktu. Pracownicy Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego Małgorzaty Łepek udzielą na nie odpowiedzi.