Komornik Sądowy Małgorzata Łepek

PROFESJONALNA EGZEKUCJA KOMORNICZA

Dobrowolna spłata zadłużenia

Jak spłacić zadłużenie

Komornik sądowy Małgorzata Łepek

Aby pozbyć się zaległych zobowiązań finansowych i uniknąć negatywnych skutków postępowania egzekucyjnego, należy podjąć odpowiednie działania. Jednym z nich jest dobrowolna spłata zadłużenia u komornika. Oznacza to, że osoba zobowiązana decyduje się na jak najszybszą spłatę zaległych zobowiązań finansowych. Działanie to polega na całkowitym uiszczeniu należnej kwoty. Istnieje również możliwość częściowego uregulowania należności. W tym przypadku dług maleje sukcesywnie. Rozwiązanie to wymaga sporządzenia odpowiedniego wniosku oraz zgody wierzyciela na uregulowanie zaległych należności w systemie ratalnym.

Czy warto dobrowolnie uregulować należności?

Dobrowolna spłata zadłużenia pozwoli całkowicie uniknąć bądź zniwelować negatywne skutki egzekucji prowadzonej z Państwa majątku.

Jak spłacić zadłużenie?

W celu uniknięcia przymusowej egzekucji należy uregulować zaległe należności. Dobrowolna spłata zadłużenia komorniczego może zostać dokonana na trzy następujące sposoby:

  • osobiście w kasie Kancelarii Komorniczej,
  • przelewem za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
  • przelewem za pomocą przekazu pocztowego (wzór przekazu pocztowego znajduje się poniżej).

Zobowiązania można regulować w kasie Kancelarii Komornika Sądowego Małgorzaty Łepek (kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) lub przelewem na adres poniżej wskazanego konta bankowego.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy. Jeżeli nie znacie Państwo wysokości należności lub sygnatury sprawy, zapraszamy do kontaktu. Pracownicy Kancelarii, po uprzedniej weryfikacji danych osobowych, przedstawią wszystkie niezbędne informacje.

POBIERZ DRUK PRZEKAZU POCZTOWEGO

PKO BP: 98 1020 1592 0000 2502 0203 6036